Amerikalılar aorta üçün jqut – bağ yaradıblar      MÜASIR EKSTRASENSLƏR YAXUD ORTA ƏSR CAHILLIYINI YAŞAYAN CƏMIYYƏT      BIHE2011 sərgisinin anonsu      Səhiyyə Nazirliyinin “Qaynar xətt” xidmətinə daxil olan müraciətlər barədə məlumat      Amerikalı alimlər əkiz uşaq analarının daha az xəstələndiklərini və uzunömürlü olduqlarını üzə çıxarıb.      Xərçəngi insan yaradıb?      Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümüdür      Analar üçün ən pis ölkələr hansılardır?      Diabet xəstəliyi haqqında bir qədər tarixi məlumat       Qida rasionuna hansı miqdarda bal əlavə olunmalıdır ?      Mühit məni narkoman etdi       600 qramlıq körpələr Azərbaycan vətəndaşı ola biləcək      Tezliklə! \"Ana yurdum Azərbaycan\" mövzusunda fotomüsabiqəyə start veriləcək!      www.medexpert.az Milli İnternet Mükafatı uğrunda Müsabiqənin Nominantı seçilib!!!      Vərəm hər gün nə qədər insanın həyatına son qoyur?      Azərbaycanda hər 8 adamdan biri talassemiya daşıyıcısıdır      Azərbaycanda cəza çəkən qadın məhkumlar tibbi müayinədən keçirilib.      Bakıda daha bir üçəm doğuldu!      Televizora çox baxmaq ömrü qısaldır      Yoqurt dişlərə zərərlidir      Körpənin cinsi ananın çəkisindən asılıdır      Dünyaya vaxtından əvvəl göz açma autizmə səbəb ola bilər      Əsəblər hamiləliyin qarşısını alır       Xoşbəxt nikah insulta dərmandır      Piylənmənin əsas səbəblərindən biri müəyyən edilib      Təhlükəsiz yuxu 6-8 saat müddətini əhatə edir      Siqaretə aludədən vaksin xilas edəcək      Nikotin asıllığının inkişafının günahkarları genlərdir      Qızlar və oğlanlar hamiləlik zamanı müxtəlif inkişaf edirlər      Suşı yemək üçün yapon olmaq lazımdır     
saytda vebdə
İstifadəçi hesabı
 
Qeydiyyatdan keç
 
Bizim Ekspertlər
 
 
Kateqoriyanı seçin
 
 
 
SORĞU
 
Digər Sorğular
 
TİBB İŞÇİLƏRİNƏ İXTİSAS DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ QAYDALARI  | 3358 dəfə oxunub

TİBB İŞÇİLƏRİNƏ İXTİSAS DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ QAYDALARI

 


 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
"06" iyun 2007-ci il tarixli 54 №-li əmri ilə
təsdiq edilmişdir

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının büdcədən maliyyələşdirilən səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi sisteminin, növlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında" 09.01.2004-cü il tarixli 2 nömrəli qərarına uyğun olaraq hazırlanmış, tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisə, idarə və təşkilatlarında tibbi xidmət sahəsində yüksək iş təcrübəsi ilə fərqlənən rəhbər (həkim, provizor və digər tibb ixtisası tələb olunan), həkim, provizor və orta tibb heyəti vəzifələrində çalışan səhiyyə işçilərinə (bundan sonra ismin müvafiq halında "tibb işçiləri" adlandırılacaq) ixtisas dərəcəsinin verilməsi qaydalarını müəyyən edir.1.2. Tibbi xidmət sahəsində yüksək iş təcrübəsi, peşəkarlıq səviyyəsi ilə fərqlənən tibb işçilərinə ali, birinci və ikinci ixtisas dərəcəsi verilir. Tibb işçilərinə ixtisas dərəcəsinin verilməsi könüllük prinsipə əsasında keçirilir.


2. İXTİSAS DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ ÜZRƏ İXTİSASLAŞDIRILMIŞ KOMİSSİYALARININ YARADILMASI

2.1. Tibb işçilərinə ixtisas dərəcəsinin verilməsi Azərbaycan Respublikasının səhiyyə nazirinin əmri ilə yaradılan, tərkibi vaxtaşırı dəyişdirilən müəyyən tibbi profilə aid edilən İxtisaslaşdırılmış Komissiyalar (bundan sonra ismin müvafiq halında "Komissiya" adlandırılacaq) tərəfindən həyata keçirilir. Komissiya beş nəfərdən az olmayan tək sayda (sədr, katib və üzvləri) yaradılır.

2.2. Komissiya öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyini, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmrlərini, sərəncamlarını və bu Qaydaları rəhbər tutur.

2.3. Komissiyanın tərkibinə respublikanın müəssisə, idarə və təşkilatlarında, elmi ocaqlarda tibb sahəsində yüksək nailiyyətlər qazanmış, iş təcrübəsi geniş yayılmış təcrübəli və yüksək peşəkarlıq qabiliyyətinə malik olan həkim-mütəxəssislər, tibb sahəsi üzrə elmi işçilər daxil edilirlər. Komissiyanın işində üzrlü səbəb olmadan ardıcıl iki dəfə iştirak etməyən Komissiya üzvləri Komissiyanın yaradıldığı qaydada digər şəxslərlə əvəz olunur. Komissiya ictimai əsaslarda fəaliyyət göstərir.

2.4. Komissiyanın iclasları bir qayda olaraq hər rübdə bir dəfə keçirilir.

2.5. Komissiya ixtisas dərəcəsini müəyyən edərkən tibb işçisinin fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə nəzəri, praktiki, peşə hazırlığını və test imtahanının nəticəsini hesaba almalıdır. Komissiyanın iclasları üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Komissiyanın qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Qərara etiraz edən Komissiya üzvünün yazılı rəyi protokola əlavə edilir.


2.6. Komissiyanın iclasları protokollaşdırılır və Komissiyanın sədri, katibi və üzvləri tərəfindən imzalanır.


3. İXTİSAS DƏRƏCƏSİNİ ALMAQ HÜQUQU

3.1. İxtisas üzrə əmək stajı beş ildən az olmayan ali təhsilli və ixtisas üzrə əmək stajı üç ildən az olmayan orta təhsilli tibb işçiləri ixtisas dərəcəsini almaq hüququna malikdirlər.

3.2. Tibb işçilərinə ixtisas dərəcəsi bir qayda olaraq ardıcıllıqla (ikinci, birinci, ali) beş il müddətinə verilir. Bu müddət ərzində ixtisasartırma və ya təkmilləşdirmə kursu keçmiş tibb işçisi ixtisas dərəcəsi verilən vaxtdan 3 il sonra daha yüksək ixtisas dərəcəsi almaq üçün müəyyən edilmiş qaydada Komissiyaya müraciət edə bilər. Əvvəllər mövcud qanunvericilik əsasında müvafiq ixtisas dərəcəsi almış tibb işçisi bu ixtisas dərəcəsindən daha yüksək ixtisas dərəcəsi almaq hüququna malikdir.

3.3. İxtisas dərəcəsinin müddətinin sonuna üç ay qalmış tibb işçiləri yazılı sürətdə təkrar ixtisas dərəcəsini almaq üçün Komissiyaya müəyyən olunmuş qaydada müraciət edə bilərlər. İxtisas dərəcəsi olan tibb işçilərinə təkrar ixtisas dərəcəsi verilərkən onların mövcud ixtisas dərəcəsi təsdiq edilə, daha yüksək ixtisas dərəcəsi verilə bilər. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səhiyyə müəssisələrinin mütəxəssisləri peşə seçdikdə, peşələrini dəyişdikdə və fəaliyyət göstərdiyi peşə üzrə beş ildə bir dəfədən az olmayaraq ixtisasartırma və kadrların hazırlığı müəssisələrində müəyyən proqram üzrə təhsil almalıdırlar. Beş il müddətində ixtisasartırma kurslarında olmayan şəxslər ixtisas dərəcəsini almaq üçün test imtahanına buraxılmırlar.

3.4. Səhiyyə müəssisələrində həkim və ya provizor vəzifələrində çalışan tibb elmləri doktorlarına işlədikləri müəssisə rəhbərinin təqdimatı ilə Komissiya tərəfindən ali ixtisas dərəcəsi test imtahanı keçirilmədən verilə bilər.


4. SƏNƏDLƏRİN QƏBULU

4.1. Müvafiq ixtisas dərəcəsini almaq istəyən tibb işçisi ərizə ilə
Komissiyaya müraciət edərək aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

  • ixtisas təhsili barədə sənədlərin (ali və ya orta təhsil barədə diplom, internatura, ordinatura, ixtisaslaşma, təkmilləşmə kursları və s. keçmək barədə vəsiqələr, şəhadətnamələr) surətləri;
  • əvvəllər aldığı ixtisas dərəcəsi barədə sənədin surəti (mövcud olduğu halda);
  • işlədiyi tibb müəssisənin rəhbərliyinin təqdimatı;
  • şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.


Sənədlərin surətləri rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmalıdır.


4.2. Komissiyada sənədlər 25 il müddətində saxlanılır.

4.3. Komissiyanın fəaliyyəti üçün tələb olan kargüzarlıq işləri, keçirilən iclasların protokollaşdırılması, qərarların hazırlanması, test imtahanın keçirilməsi və s. təşkilatı işlər Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin əmri ilə yaradılan işçi qrupu tərəfindən həyata keçirilir.


5. İXTİSAS DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ

5.1. Tibb işçilərinə ixtisas dərəcəsinin verilməsi iki mərhələ ilə
həyata keçirilir. Birinci mərhələ tibb işçisinin tibb elmi sahəsində ümumi bilik və bacarıqlarını müəyyən edən test imtahanından, ikinci mərhələ isə Komissiyada keçirilən söhbətdən ibarətdir.

5.2. Test imtahanı zamanı test suallarına 60 % -dən az olmayaraq düzgün cavab verənlər Komissiyada keçirilən söhbətə buraxılır. Tibb işçisinin test imtahanından keçməsinin nəticəsi barədə müvafiq formada protokol tərtib edilir (əlavə 1).

5.3. Tibb işçisinə söhbət zamanı əsas fəaliyyətinə aid olan
suallar verilir. Müvafiq ixtisas dərəcəsi test imtahanının nəticələri və suallara cavablar nəzərə alınmaqla Komissiyanın qərarı ilə verilir. Komissiyanın qəbul etdiyi qərar işçi qrupu tərəfindən müvafiq formada hazırlanır və Komissiyanın sədri, katibi və üzvləri tərəfindən imzalanır. Komissiyada keçirilən söhbət barədə protokol (əlavə 2) və Komissiyanın qərarı (əlavə 3) Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunur. Bu sənədlərə əsasən Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin əmri ilə bir həftə ərzində tibb işçisinə müvafiq formada ixtisas dərəcəsi barədə Şəhadətnamə (əlavə 4) verilir.

5.4. İxtisas dərəcəsi olan, lakin daha yüksək dərəcəsi almaq üçün müraciət edən tibb işçisinə Komissiya tərəfindən yüksək ixtisas dərəcəsi verilmədikdə əvvəlki ixtisas dərəcəsi həmin vaxtdan 5 il müddətinə uzadılır.

5.5. Test imtahanından və ya Komissiya ilə söhbətdən keçməyənlər ixtisas dərəcəsi almaq üçün 6 aydan sonra bu Qaydaların 4.1 -ci bəndində müəyyən edilmiş sənədləri yenidən təqdim etməklə Komissiyaya müraciət edə bilərlər.


6. TEST NÜMUNƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI

6.1. Test nümunələrinin hazırlanması işçi qrupu tərəfindən
təşkil edilir. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri tərəfindən təsdiq edilmiş test nümunələri (düzgün cavab və mənbəyi göstərilməklə) məxfi qaydada saxlanılmaq üçün işçi qrupuna verilir və test bankına daxil edilir. Test nümunələrinin hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə əlaqədar məxfilik rejimi Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təmin edilir. Test bankına daxil edilmiş və düzgün cavabları göstərilmiş test nümunələrinin nəşr, çap və s. formalarda aşkarlanması qadağandır.

6.2. Hazırlanan hər bir test nümunəsi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

  • hər bir suala beş cavab hazırlanmalıdır və onlardan biri düzgün, qalanları isə yanlış cavab olmalıdır;
  • nümunələrin xüsusi pasportu olmalı və bu pasportda test nümunəsində qeyd edilən düzgün cavab və onun mənbəyi (qanun, təlimat, nəşr olunmuş dərslik və s.) göstərilməlidir;
  • test bankına təqdim edilən nümunələrin sayı test imtahanında istifadə olunanlardan ən azı 20 dəfə çox olmalıdır.

Test imtahanı 3 saat ərzində 100 sualın cavablandırılması şərti ilə keçirilir.


7. İXTİSAS DƏRƏCƏSİNƏ GÖRƏ ƏLAVƏ HAQQ

7.1. İxtisas dərəcəsi olan tibb işçisinə hər ay aşağıdakı miqdarda əlavə haqq ödənilir:

  • ali ixtisas dərəcəsinə görə vəzifə maaşının 25 faizi miqdarında;
  • birinci ixtisas dərəcəsinə görə vəzifə maaşının 15 faizi miqdarında;
  • ikinci ixtisas dərəcəsinə görə vəzifə maaşının 10 faizi miqdarında.


7.2. İxtisas dərəcəsinə görə əlavə haqq ixtisas dərəcəsinin hansı ixtisasa görə verilməsindən asılı olmayaraq ixtisas dərəcəsinin qüvvədə olduğu müddətdə (sonuncu ay tam nəzərə alınmaqla) ixtisas dərəcəsinin alındığı növbəti aydan başlayaraq ödənilir.

7.3. İş yerini dəyişən tibb işçisinin ixtisas dərəcəsi saxlanılır. İxtisas dərəcəsinə görə əlavə haqq tibbi ixtisas üzrə çalışan tibb işçilərinə ödənilir.


8. YEKUN MÜDDƏALAR

İxtisas dərəcəsinin verilməsi ilə əlaqədar mübahisəli məsələlərə qanunvericiliyə müvafiq qaydada məhkəmədə baxılır.

 

 

 

 

 

Vərəm


Allerqoloqiya, immunoloqiyaAndrologiya Cərrahlıq
DermatologiyaDiaqnostikaEKM (Еkstrakorporal mayalanma)
EndokrinologiyaFtiziatriyaGenetika
GinekologiyaHematologiyaHepatitlər
Hüquq və səhiyyəİİV/QİÇSİnfeksion xəstəliklər
KardiologiyaLORMamaçalıq, hamiləlik və doğuşlar
Manual terapiyaMassajNarkologiya
NefrologiyaNevrologiyaNeyrocərrahlıq
OftalmologiyaOnkologiyaOrtopediya
ParazitologiyaPediatriyaPlastik cərrahlıq
ProktologiyaPsixiatriyaPsixologiya
PulmonologiyaQastroenterologiyaReanimatologiya və anesteziologiya
RevmatologiyaSağlamlıq və gözəllikSeksologiya
StomatologiyaTerapiyaTəcili yardım
UrologiyaÜrək-damar cərrahiyyəsiXaricdə müalicə
Zöhrəvi xəstəliklərƏczaçılıq
Новости медицины

Новые статьи

Лечебные диеты

Будущим мамам

Это интересно
Bizim nailiyyətlərimiz
Banner
İlin həkimi
            Saytımızın qonağı "Nevrologiya Klinikasının" rəhbəri Tibb elmləri doktoru Rövşən Həsənov 
Arxiv
 
Bu saytda dərc edilmiş məlumatdan istifadə edərkən http://www.medexpert.az linki istinad mənbəyi kimi göstərilməlidir. Saytda dərc edilmiş məlumat tanışlıq üçün nəzərdə tutulub və özünü müalicə üçün vəsait kimi istifadə oluna bilməz. Saytın administrasiyası, sağlamlığa dəyəcək mümkün zərər, həmçinin saytda dərc edilmiş məlumatın etibarlılığlna görə heç bir məsuliyyət daşımır. 2009 Medekspert.
Site by PREMIUM AD
Rambler's Top100